ОБЈАВЕН НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ВИСИНА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА PDF Печати Е-пошта
РОТАТОР - Ротатор
Четврток, 23 Јануари 2014 10:26

Министерството за труд и социјална политика објави нов Правилник за висината на трошоците за извршување на стручни работи за безбедност при работа. Истиот може да го преземете овде.

 

 

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

ул. Востаничка бр.2, 1000 Скопје, Македонија
поштенска адреса: поштенски фах 908
tel./fax: +389 (0)2 / 2774 868

www.mzzpr.org.mk | kontakt@mzzpr.org.mk